קפוץ לתוכן

ביטולים ושינויים
ניתן לבטל את ההרשמה, לעדכן פרטים או לשנות את מקצה הריצה, עד ליום ה', 19.9.17 , בשעה 14:00 .
דמי ביטול הינם בגובה של 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.
בכל פנייה יש לציין:
שם מלא
טלפון ליצירת קשר
מספר הזמנה / הרשמה (מופיע בקבלה שנשלחה אליכם בדוא”ל לאחר ביצוע ההרשמה)
עדכון פרטים ושינוי מקצה ניתן לבצע בפנייה למטה המרוץ בדוא”ל: kapaimactive@kapaim.co.il או בטלפון  5175*