מקצים תחרותיים

 מקצים תחרותיים באליפות הזהב

*אף על פי שהנאמר לעיל נאמר בלשון זכר, הוא מתייחס לשני המינים, זכר ונקבה כאחד.

להלן פירוט דגשים ותקנון למקצים השונים:
זמני ההתכנסות ותחילת התחרויות יפורסמו בתכניה שתחולק בבוקר האירוע לכל משתתף.

 
 1. ברידג'
  • זכאים להשתתף - שחקני תחרויות שהשתתפו בלפחות 3 תחרויות עם ברידג'מייטס
   באחד ממועדוני ההתאגדות
  • ההתכנסות ב-09:30 חצי שעה לפני תחילת התחרות (על מנת לקבל מקומות ישיבה
   ותדרוך)
  • התחרות תחל ב 10:00 , מאחרים לא יוכלו להיכנס
  • בתחרות ישוחקו 18 משחקונים (בורדים)
  • שיטת חישוב TOP BOTTOM
  • שיטת תנועה MITCHEL
   א. מנצח יחיד בכל השדה כלומר זוגות במיקום כללי 1 , 2 , 3 מקבלים מדליות
   ב. זוגות צפון דרום נשארים בשולחן המקורי כל הזמן
   ג. זוגות מזרח מערב עוברים לשולחן הבא משולחן 1 לשולחן 2 וכך הלאה
   ד. בורדים ששוחקו מועברים לשולחן הקודם שולחן 3 מעביר לשולחן 2 וכך הלאה
  • הזמן המוקצה לכל משחקון הוא 7 דקות
  • הבורדים מגיעים מוכנים מראש – אין לערבב בשום שלב של המשחק. בתום המשחק כל שחקן יחזיר את הקלפים לבורד בהתאם לכיוון הישיבה (שחקן שישב בצפון, יחזיר את הקלפים לתא המיועד לקלפים של צפון וכך הלאה)
  • הרכב הזוגות – ההגבלה היחידה היא הגבלת הגיל בהתאם לתנאי אליפות הזהב.
  • בתחרות יעשה שימוש במסופוני ברידג'מייטס לרישום תוצאות
  • יש להישמע להוראות מנהל התחרות במקום
  • אין לעזוב את התחרות אלא לאחר שהסתיימה
  • יש לכבות טלפונים במהלך התחרות עבירה על איסור זה תגרור קנס של 2% לזוג
  • ערעור על תוצאה יתבצע בהתאם לנוהל בחינה מחדש של ההתאגדות לברידג'
  • בכל שאלה או מחלוקת, יקבע מנהל התחרות במקום, בהתאם לתקנון הכללי של ההתאגדות הישראלית לברידג' וכן לפי ספר חוקי הברידג' מהדורת 2007
    
 2. שחייה ליחידים ( 50 מטר)
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדריך מקצועי ברחבת הבריכה.
  • המשתתפים יחולקו למקצים אשר ינוהלו ע"י שופט התחרות המרכזי, מידע אודות ההזנקות יהיה זמין במודיעין ובבריכה .
  • התוצאות יועברו לשולחן המזכירות הראשי של האירוע שם יפורסמו בהמשך .
  • על כל משתתף במקצה השחייה ללבוש בגד ים.
  • בעלי שיער ארוך, מחויבים לחבוש כובע בריכה.
  • אין לקפוץ למים.
  • אסור לחצות את מסלולו של שחיין אחר או להפריע לשחיין אחר בכל צורה שהיא.
  • אסור למשוך בכבל ההפרדה שבין המסלולים .
  • התחרות הינה בסגנון חופשי וכל מתחרה יכול לבחור באיזה סגנון לשחות .
  • אורך המסלול הינו 50 מטר ( בריכה אחת הלוך חזור(
  • חובה לגעת בקיר הבריכה בהגיעה לכל נקודת ביקורת .
  • יש להישמע להוראות המדריך/מציל ולנהוג בהתאם.
  • שחיין חייב להשלים את כל המרחק של המקצה כדי לנצח, אפילו אם הוא השחיין היחיד.
  • המנצח הנו בעל הזמן הקצר ביותר במקצה. מקצי 1/2 הגמר והגמר יורכבו מהשחיינים בעלי התוצאות הטובות ביותר אשר יאושרו ע"י שופט התחרות .
  • תעשה הפרדת תוצאות ודירוג בין גברים לנשים
  • קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו
    
 3. שחייה לקבוצות (25 מטר * 4)
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדריך מקצועי ברחבת הבריכה.
  • המשתתפים יחולקו למקצים אשר ינוהלו ע"י שופט התחרות המרכזי .
  • התוצאות יועברו לשולחן המזכירות הראשי של האירוע שם יפורסמו בהמשך .
  • על כל משתתף ללבוש בגד ים.
  • בעלי שיער ארוך מחויבים לחבוש כובע.
  • יש להישמע להוראות המדריך/מציל ולנהוג בהתאם.
  • משחה השליחים הינו משחה בו ארבעה שחיינים משתפים פעולה בכל נבחרת . 
  • כל שחיין שוחה בתורו את המרחק שנקבע, וכשהוא מסיים השחיין הבא מזנק למשחה,  סה"כ 25 מטר (מרחק בריכה) * 4 מקצים .
  • הזמן במשחה נמדד מהרגע שהשחיין הראשון מזנק עד לרגע שהשחיין האחרון מסיים.
  • זמני המוקדמות הטובים ביותר יעברו לשלבים המתקדמים .
  • התוצאות יפורסמו בלוח התוצאות בשולחן השיפוט המרכזי ובמודיעין
  • קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו
    
 4. הליכה מהירה ( ליחידים/קבוצות/ שליחים)
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדריך מקצועי ברחבת שער הזינוק ( מופיע במפה ) לתדריך וחימום .
  • יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא ונוח, שמתאים לביצוע הפעילות.
  • יש להישמע להוראות מדריך ולנהוג בהתאם.
  • בהליכה בשונה מריצה - על המשתתף להניח על הקרקע לפחות אחת משני כפות הרגליים לאורך כל התחרות.
    
 5. טניס שולחן (פינג פונג)
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדרוך שופט ראשי במקום התחרות
   )כפי שיופיע בתכניית - מפת שטח האירוע(
  • לא תעשה הפסקה בזמן המשחק למעט מקרים מיוחדים בשיקול דעתו של שופט התחרות הראשי.
  • השחקנים המנצחים יתקדמו בשיטת הנוק אאוט ויעברו לשלבים המתקדמים.
  • יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות.
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא.
  • יש להישמע להוראות המדריך ולנהוג בהתאם
  • כל שלב במשחק מתחיל בהגשה, שמתבצעת על ידי זריקת הכדור באוויר וחבטה בו, כך שיגע תחילה בחצי השולחן הקרוב, ולאחר מכן יקפוץ לצידו של היריב. על היריב להחזיר את הכדור כך שיקפוץ רק בצידו הרחוק
  • כדי לנצח במשחקון, יש לזכות ב-11 נקודות, בהפרש של שתי נקודות לפחות
  • המשחק ישוחק בצורה של הטוב משלוש מערכות .
    
 6. הרמת משקולות בשכיבה ( עם מכשיר מיועד(
  • יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדרוך שופט ראשי לרחבת הפעילות הראשית ( מופיע במפה (
  • יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות.
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא.
  • יש להקפיד להוציא אוויר בעת המאמץ ( ההרמה ) והכנסת אוויר בעת ההחזרה.
  • על כל מתאמן להביא עימו כפפות מתאימות להרמת משקל, למניעת החלקה ( במידה ואין יסופקו במקום
  •  הרמת המשקל תעשה ליד מדריך צמוד ובהתאם להוראותיו.
  • ההרמה תתבצע באמצעות לחיצת חזה בשכיבה עם מוט אטלימפי.
  • משקל התחלתי 2.5 ק"ג בכל צד. סה"כ 5 ק"ג
  • המשקל ההתחלתי הינו - 5 ק"ג בעליות של 3 ק"ג כל פעם שהמתחרה מצליח בהרמת המשקל .
  • על כל מתחרה ללחוץ פעם אחת בכל משקל ולהתקדם במשקלים .
  • המנצח הנו אשר לחץ את המשקל הגבוה ביותר .
  • קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו
    
 7. הדיפת כדור (בין 3-4 ק"ג(
  • יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדרוך שופט ראשי ( מופיע במפה)
  •  יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות.
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא.
  • יש להקפיד על הוצאת אוויר והכנסת אוויר בהתאם למאמץ הנתון באותו הרגע. בעת המאמץ יש להוציא אוויר
  •  בעת ההחזרה יש לקחת אוויר
  • על כל מתאמן להביא עימו כפפות מתאימות להרמת משקל, למניעת החלקה
  • הרמת המשקל וזריקתו תעשה ליד מדריך צמוד ובהתאם להוראותיו.
  •  המנצח הינו המתחרה אשר זרק את הכדור למרחק הגדול ביותר
  • הזריקה מבוצעת מאזור הצוואר  כאשר הכדור מונח על הצוואר בעמדת הפתיחה .
  • תתבצע הפרדת תוצאות בין נשים וגברים .
  • לכל מתחרה 2 זריקות, כאשר המרחק הטוב ביותר יירשם .
    
 8. קפיצה מהמקום
  • יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדרוך שופט ראשי 
  •  יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות.
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא.
  • יש להישמע להוראות המדריך.
  • לכל מתחרה 2 קפיצות, כאשר זו אם המרחק הטוב ביותר תירשם ותקבע עם עלה לשלבים הבאים.
    
 9. טריאתלון רב דורי
  • יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדרוך שופט ראשי לרחבת כינוס ריצה (מופיע במפה  (
  • תחרות כוללת 3 דורות של אותה משפחה שייתחרו.
  • התחרות כוללת 3 מקצועות : 1 ק"מ אופניים, 1 ק"מ ריצה, 1 ק"מ הליכה .
  • בחירת המתחרה בכל מקצוע הנה בהחלטת הקבוצות ומחייבת רק עדכון בבוקר האירוע .
  • תחילה יוזנקו מתחרי מקצה האופניים, לאחר מכן בהגיעם לשער הסיום יוזנקו מתחרי מקצה הריצה, ולבסוף   עם הגיעם גם כן לשער הסיום ייצא המקצה המסיים של ההליכה המהירה.
  • כל משתתף מתחיל את פעילותו רק כאשר איש הצוות הקודם סיים את המקצה שלו ועבר את קו ההחלפה  שער  . 
  •  הזמן יימדד מתחילת הזנקת האופניים ויסתיים כאשר חבר הקבוצה האחרון (הולך) יגיע לקו הסיום.
    
 10.  שח מט מהיר ( קליע)
  • אליפות הארץ לסניורים בשח- אקטיבי לשנת 2017.
  • קצב המשחקים יהיה 10 דקות לשחקן + 5 שניות למהלך.
  • התחרות תתקיים בשיטה השוויצרית ב5 סיבובים.
  • התחרות הינה נושאת פרסים ותתקיים בכפוף לתקנון האיגוד הישראלי לשחמט.
    
 11. פטאנק
  • השחקנים מתחלקים ל-2  קבוצות בכל קבוצה שלושה שחקנים/ות כאשר לכל שחקן 2 כדורים.  
  • קבוצה שפותחת את המשחק ראשונה, נקבעת ע"י הגרלה.
  • שחקן מהקבוצה הפותחת קובע את נקודת ההתחלה של המשחק ע"י שרטוט מעגל  על הקרקע, שקוטרו בין 30  ל - 50 ס"מ. השחקן ניצב או כורע תוך הקפדה ששתי רגליו נמצאות בתוך המעגל ואינן חורגות ממנו.
  • השחקן מטיל "כדורון מטרה" ("קושונה" – חזירון בצרפתית – כדורון עץ בקוטר 25-35 מ"מ) למרחק  שבין 6-ל - 10 מטר.
  • שחקן זה או אחר מהקבוצה הפותחת מטיל כדור ברזל במטרה להתקרב ככל האפשר לכדור המטרה.
  • לאחר ההטלה מפנה השחקן את המעגל לשחקן הקבוצה היריבה שמטיל אף הוא את כדורו.
  • הקבוצה שכדורה נמצא במרחק גדול יותר מהמטרה ממשיכה להטיל את כדוריה עד אשר היא מצליחה למקם כדור שלה  במרחק קטן יותר מכדור היריב (יחסית למטרה) או עד שמלאי הכדורים שלה אוזל. ואז הקבוצה האחרת מטילה את כדוריה.
  • הקניית יתרון לקבוצה  אפשרי בכמה דרכים.
   א. הטלת כדור למרחק קטן יותר מן המטרה בהשוואה למיקום כדור יריב.
   ב. צליפה בכדור יריב והרחקתו למרחק גדול יותר בהשוואה לכדור "עמית".
   ג. פגיעה בכדור "עמית" ודחיפתו למרחק קטן יותר מהמטרה בהשוואה לכדור יריב.
   ד. פגיעה בכדורון המטרה  והסטתו לקרבת כדור "עמית".
   ה. פגיעה בכדורון המטרה והרחקתו מעבר לגבולות המגרש ואז, במקרה שלקבוצה אחת אזל מלאי הכדורים שלה, כל הכדורים שנותרו בידי הקבוצה האחרת ייחשבו כנקודות, על אף שלא הוטלו עדיין.

    
 12. מקצה ריצה
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדריך מקצועי ברחבת שער הזינוק לתדריך וחימום .
  • יש להגיע בנעלי ספורט סגורות ונוחות, שמתאימות לביצוע הפעילות
  • על כל משתתף להגיע בלבוש מלא ונוח, שמתאים לביצוע הפעילות.
  • יש להישמע להוראות המדריך ולנהוג בהתאם.
  •  בריצה בשונה מהליכה – מותר להרים את שני הרגליים מעל הרצפה במהלך הפעילות.
  • כדי להשתתף במקצה על כל נרשם להציג אישור רפואי החתום על ידי רופא.
  •  קטגוריית גיל 75+ / 85+ תיפתח במידה ויירשמו מעל 15 אנשים בגילאים אלו.
    
 13. מאמאנט זהב (כדורשת)
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לתדריך מקצועי.
  • יש להגיע בלבוש מלא ונוח, שמתאים לביצוע הפעילות.
  • יש להישמע להוראות המדריכים במקום ולנהוג בהתאם.
  • התחרות תתקיים בשטח הדשא בלבד
  • כל קבוצה זכאית לשלוש נגיעות בכדור לכל היותר
  • נגיעה של שחקן ברשת אסורה ומהווה עבירה
  • המשחק ישוחק בקבוצות של שישה שחקנים .
  • התוצאות יועברו לשולחן המזכירות הראשי של האירוע שם יפורסמו בהמשך
  • הקבוצות המנצחות יתקדמו בשיטת הנוק אאוט ויעברו לשלבים המתקדמים
    
 14. ​ריקודים סלוניים
  • התכנסות כחצי שעה לפני תחילת הפעילות לחימום / כיתת אומן / תדריך
  • התחרות הינה בזוגות
  • חובה על הזוגות לשים על גבם מספרי גב תואמים
  • יש להגיע בלבוש מלא ונוח לביצוע הריקוד
  • התחרות תתבצע בשטח הבמה המרכזית בלבד
  • זמני הריקוד הם לכל הפחות 90 שניות ולכל היותר 120 שניות
  • קריטריונים לניקוד קצב ותזמון /  טכניקה /  דרגת קושי של הריקוד /  קשר בזוג / כוריאוגרפיה / והצגה ונוכחות בימתית.
  • פאנל השופטים ייקבע ע"י הפקת התחרות 
 אף על פי שהנאמר לעיל נאמר בלשון זכר, הוא מתייחס לשני המינים, זכר ונקבה כאחד.